BEHMO PROJEKTI   

In English

Avainsanoja: 
Yhteistyö, viranomaiset ja kolmas sektori; Työllistämisen kannalta katsoen vaativa kohderyhmä; Vapausrangaistus, vapautuminen ja integroituminen yhteiskuntaan;  Itsemääräämisoikeus; Yksilölliset ratkaisut; Joustava ja sosiaalinen työllistäminen; Koulutus; Elämänhallinta resurssit ja aktiivisuus; Arjessa selviytyminen; Asianomaisen näkökulma läsnä suunnittelussa ja työskentelyssä. 

PROJEKTIN TAVOITTEET 
Rakentaa aktivoivan, joustavan ja sosiaalisen työllistämisen malli. 
Tarjota, kohderyhmän kaltaisessa elämäntilanteessa elävälle ihmiselle, mahdollisuus elämänhallintaresurssien ja itsemääräämiskyvyn kehittämiseen sekä muiden asioiden kuntoon saattamiseen .  Kehittää yhteistyötä julkisensektorin (kunta ja valtio) ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien aktivoimiseksi ja työllistämiseksi. Kolmannen sektorin toimijatahojen yhteistyön kehittäminen sekä osaamisen että kokemuksen hyödyntäminen ko. työskentelyssä. Asianosaisen, esimerkiksi pitkäaikaistyöttömän näkökulman esille nostaminen toimintojen sisällöissä ja edelleen kehittämisessä. Helpottaa vapausrangaistuksen suorittaneiden ihmisten integroitumista toimijoiksi yhteiskuntaan vapautumisensa jälkeen. Mahdollisen vankilakierteen katkaiseminen.Edistää siirtymistä puutteellisista olosuhteista huolimatta osallisuuteen yhteiskunnassa.Tätä kautta pyritään edistämään tasa-arvon toteutumista paremmin yhteiskunnallisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti. Motivoida ihmistä itsensä ja muiden kanssa yhteistyöhön elämäntilanteestaan johtuvien ongelmien ratkaisemiseksi. Kierrätyskeskuksen  toimintojen edelleen kehittämistä kohti sosiaalisen yrityksen mallia ja sosiaalisen yrityksen statuksen saaminen. 

PROJEKTIN TOTEUTTAJAT 
Aktiiviset Työtähakevat ry (ATH ry) hallinnoi Behmo projektia sekä vastaa Joensuun ev-lut seurakuntayhtymän kanssa projektin koordinoinnista. Käytännön toteutus tapahtuu pääasiallisesti ATH ry:n hallinnoiman kierrätyksen toimintojen kautta. 

YHTEISTYÖTAHOT (BEHMO) 
Kela, työvoimatoimisto ja työvoimahallinto, Joensuun ev. lut. seurakuntien diakoniatyö, A- klinikka Joensuu, Mielenterveys toimisto, Pohjois-Karjalan Mielenterveyden tuki ry, Kotikartanoyhdistys ry, Joensuun kaupungin asuntotoimisto, Pyhäselän vankila, KHL sekä Kaski työvalmennus. Kansainvälisinä kumppaneina Irlanti., Luxemburg ja Espanja  Equal-yhteistyönä. 

KOHDERYHMÄT JA HYÖDYNSAAJAT 
Suunnattu 25-50 vuotiaille ihmisille, joiden työllistyminen palkkatyöhön tai toimeentulon hankkiminen yrittäjyyden kautta hankalaa.  Työllistymisen näkökulmasta katsottuna vaativa kohderyhmä. 

TYÖSUUNNITELMA 
Asiakkuus; Alkuhaastattelu; Selvittely- ja elämäntilanne kartoitus (F.P.S.); Orientaatiojakso; Aktivointijakso; Työllistymisjakso/Itsenäinen työllistyminen/koulutus/eläke muu vaihto ehto. 
Kaikissa edellä mainituissa osioissa on osion pituus joustava ja henkilön tarpeita tukeva, kuitenkin niin, että projektiin mukaan tulevan ihmisen on arvioitu olevan mukana keskimäärin 3-10kk ennen työllistymistä tai muuta vaihtoehtoa. Ohjaaja on yhteistyössä projektiin osallistuvan henkilön kanssa koko prosessin ajan. Projektin joustavuus johtuu yksilön erilaisista tarpeista ja lähtökohdista. 

EUROOPAN SOSIAALIRAHASTO
JOENSUUN SEUDUN EQUAL

Päivitetty 27.10.2005