Aktiiviset Työtähakevat ry. (Ath)

Historia 

On Työttömien Valtakunnallisen Yhteistoimintajärjestö-TVY:n jäsenyhdistys ja perustettu v.1992.

Aikaisemmat toimipisteet mm. Vallilankatu 3

Toimipisteet joissa on ollut toimintaa

 • Kauppakatu 13

 • Vallilankatu 3 (1994)

 • Penttilänkatu 7 - 9 (vaihto tori 1996)

 • Varvintie 4 Uusiotori (1997)

 • Penttilänkatu 7 - 9 Sähköpaja + Uusiotori (1998)

 • Rantakylä Puronsuunkatu 1 (1997 -1998)

 • Rantakylä Latolankatu 17 (Uusiotori, Rakennustori ja sekä työttömien ruokala 1998 syyskuu)

 • Noljakankirkko työttömien ruokailu (1998 - )

 • Sähköpaja muutti Penttilästä Ukkolantie (2002)

 • Vuokrattiin Joensuun Kaupungilta Marjalaan tilat Kierrätys ja Uusiotori (2000-2002)

 • 2004 Kierrätyksen toimintatiloja yhdistettiin Teollisuuskatu 5-7 jossa toimii Sähköpaja, Rakennustori, Uusiotori. Ja työttömien ruokailu muutti Mutalan kirkolle.

 • Majakka Jakokunnantie 3 työttömien ruokailu (2006 Maaliskuu)

 • Mutalan Kirkko ruokailuIDEASTA LIIKKEELLE – LIIKETTÄ IDEAAN

Työvoimatoimisto ---> Työvoimanpalvelukeskus ---> Aktiiviset Työtähakevat ry / ideasta-liikkeelle hanke ---> sijoittuminen yrityksiin ---> työllistyminen.

Työttömien joukossa on paljon henkilöita, joilla on ideoita ja resursseja lähteä työllistämään itsensä myös yrittäjänä. Työelämään ja yritystoimintaan kuuluu sääntöjä, rutiineja, velvoitteita ja vastuita mutta myös oikeuksia, jotka eivät ole hallinnassa. Aktiiviset Työtähakevat ry hallinnoi projektia. Kohdealueena Joensuun Seutu ja JOSEK Oy:n toiminta-alue.

Kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät (300 – 500pv) henkilöt, joiden resurssit työllistyä avoimille työmarkkinoille ovat realistiset.

Ideana on, että osallistuja pääsee esittelemään osaamisensa yrittäjälle riskittömästi. Toisaalta työtön voi saada maksutonta yritysneuvontaa JOSEK OY:ltä.

Projektiin osallistujien osoitukset tulevat Työvoimatoimiston ja Työvoimanpalvelukeskuksen kautta Aktiiviset Työtähäkevat ry:lle joka haastattelee henkilöt. Henkilöt ovat Aktiiviset työtähakevat ry:n palkkalistoilla (palkkatuella) ja työskentelevät yrityksissä. Kynnys työllistyä kokopäivätyöhön on huomattavasti matalampi. Osa henkilöistä tulee työskentelemään Aktiiviset Työhakevat ry:n toimipisteissä kierrätystyöntekijänä.

ATH ry: n kanssa yhteistyössä projektia toteuttavat: JOSEK Oy, Joensuun Kaupunki, Joensuun seudun työvoimatoimisto, Joensuun seudun työvoimanpalvelukeskus, Pohjois-Karjalan Aikuisopisto, Joensuun ev.lut seurakuntayhtymä

Määrälliset:

 • Projektin tavoitteena on työllistää projektin aikana yhteensä 60 henkilöä

 • Projektin tavoitteena on löytää jälleensijoittamismahdollisuudet 30 henkilölle.

 • Kouluttautuminen tai uudelleen koulutus 20.

 • Itsenäseksi yrittäjäksi 6.

 • Palkkatukityö jatkuu neljällä hekilöllä.

 • Yhteisöjen tuki työllistämiseksi(neuvonta) 10 yhteisöä sekä 10 uutta työpaikka.

Vuoden 2008 tavoitteena on ottaa projektiin mukaa n. 27 uutta henkilöä.

KOHDERYHMÄ

kohderyhmänä pitkäaikaistyöttömät (300 – 500pv) henkilöt, joiden resurssit työllistyä avoimille työmarkkinoille reallisetiset. Yhteisöt, jotka tarvitsevat neuvonta palvelua työnantajavalmiuksien lisäämiseksi. (Uusia työpaikkoja pitkäaikaistyöttömille)

Vuoden 2008 tavoitteena on aloittaa 30 henkilön osalta, joista viidelletoista etsitään edelleen sijoittamis työtä yrityksistä. Toimintamallia juurrutetaan vuonna 2008 kolmeen yhteisöön työssäkäyntialueella.TUKI YHTEISÖILLE

Yhdistys tarjoaa tukea yhteisöille, joilla on mahdollisuus käyttää korkeampaa korotettua palkkatukea työllistämiseen mutta heillä ei ole riitttävästi tietoa työnantaja valmiuksia. Aktiiviset Työtähakevat ry:lla on mahdollisuus tarjota neuvontaa työnantajan valmiuksista sekä Josek Oy voi antaa valmentavaa ohjausta ”yrittäjyydestä”.

3 vuotisen projektin aikana Em. toiminnan kautta alueelle syntyy 10 uutta työpaikkaa pitkäaikaistyöttömille. Vuoden 2008 aikana tavoitellaan neljä uutta työpaikkaa.YHTEISTYÖKUMPPANIT JA ROOLIT HANKKEESSA

Projektia toteutetaan yhteistyössä Joensuun seudun työvoimatoimiston, Joensuun seudun työvoimanpalvelukeskuksen, Josek Oy:n, Pohjois-Karjalan Aikuisopiston, yritysten, eri järjestöjen (mm. Polkuja yrityksiin/STKL) sekä Aktiiviset Työtähakevat ry:n kanssa. Osallistujat ohjautuvat Joensuun seudun työvoimatoimiston tai Joensuun seudun työvoimanpalvelukeskuksen kautta.

ARVIOINTI / SEURANTA

Arviointiin käytetään apuna lomakkeita, joilla arvioidaan yksilötason tuloksia. Lisäksi projektia seurataan projektille asetettavassa ohjausryhmässä, apuvälineenä ohjausryhmällä on budjetit, toimintasuunnitelmat, tilipäätöstiedot, tilintarkastuskertomukset yms. Projektia voidaan käyttää myös oppimisympäristönä alalle suuntautuville opiskelijoille. Lisäksi osallistujien kohdalla arviointia suoritetaan myös tehtävä osaamisen todistusta varten kehitetyllä lomakkeistolla. (nähtävillä www.kaytanto.fi/kysely).

OPTIO TYÖELÄMÄÄN - Joensuun Seudun Työllisyys EQUAL
Käytäntö oppimisen avaimeksi -osaprojekti (2004 - 2007)

Optio työelämään -EQUAL on yksi Euroopan sosiaalirahaston (ESR:n) osittain rahoittama hankekokonaisuus, jota hallinnoi Joensuu kaupunki/Henkilöstöyksikkö. Optio työelämään Equal -hanke koostuu viidestä osahankkeesta: Polku työmarkkinoille ( Joensuun seudun työvoimatoimisto), Yhteisölliset työt (Pohjois-Karjalan kylät ry), Vertaisvoima käyttöön (Mielenterveyden keskusliitto), Arviointi ja tutkimus (Joensuun yliopisto/Karjalan tutkimuslaitos) sekä Käytäntö oppimisen avaimeksi (Aktiiviset Työtähakevat ry). Käytäntö oppimisen avaimeksi osaprojektin ovat suunnitelleet Aktiiviset Työtähakevat ry ja Joensuun evankelisluterilaisen seurakunnan diakoniatyö. Osaprojektia hallinnoi Aktiiviset Työtähakevat ry ja sitä koordinoidaan Joensuun evankelisluterilaisen seurakunnan diakoniatyön kanssa yhteistyössä.


Avainsanoja ovat:

 • Uudet työllistymisen mahdollisuudet (sosiaaliset yritykset)

 • Työssä oppiminen

 • Yksilölliset, räätälöidyt ratkaisut

 • Arvioinnin kautta tiedon tuottaminen

 • Uudet toimialat

 • Osaamisen esille nostaminen

 • Yhteistyö

 • Tasa-arvoisemmat lähtökohdat

Kohderyhmät ja hyödyn saajat

Projekti on suunnattu pitkään työttömänä, syystä tai toisesta ilman ammatillista koulutusta jääneet alle 40-vuotiaat henkilöt, jotka ovat kiinnostuneet kierrätystoiminnasta.

Käytäntö oppimisen avaimeksi - osallistujat

ohjautuvat projektiin mukaan eri ( kts. yhteistyökumppanit) yhteistyökumppanien kautta. Jokaiselle osallistujalle tehdään henkilökohtainen oppimissuunnitelma, jota toteutetaan Aktiiviset Työtähakevat ry:n hallinnoimissa kierrätystoimipisteissä.

Käytäntö oppimisen avaimeksi -projektin yhteistyökumppaneita ovat

 • Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä/Aikuiskoulutuskeskus

 • Joensuun seudun työvoiman palvelukeskus

 • Josek Oy

 • Aktiiviset Työtähakevat ry ja Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän diakoniatyö

Käytäntö oppimisen avaimeksi projektin tavoitteena on

 • Tehtäväosaamisen todistuksen kehittäminen (kierrätystoiminta)

 • Uusien menetelmien havaitseminen ja arvioinnin kautta tiedon tuottaminen uusiksi koulutusmuodoiksi jokaisen yksilön kouluttautumisen esteet huomioiden

 • Työssäoppimisen menetelmällä valmentaa osallistujia pätevöitymään uusiin työtehtäviin (esim. sosiaaliset yritykset)

Yhteystiedot:

Kaija Nuutinen,
toiminnanjohtaja/
projektivastaava
p. (013) - 220 603, (050) - 553 9563
s-posti: etunimi.sukunimi@kaytanto.fi

Sirpa Pajarinen,
työhön ohjaaja
p. (013) - 220 601, (050) - 550 8317
s-posti: etunimi.sukunimi@kaytanto.fi

Esa Sallinen
työhön ohjaaja
p. (050) - 550 8316
s-posti: etunimi.sukunimi@kaytanto.fi

Risto Määttänen
ev.lut. srk, diakoniatyö
p. (050) - 385 5137
s-posti: risto.maattanen(at)evl.fi

Juhani Vuorela,
projektiavustaja
p. (050) - 437 2826
s-posti: etunimi.sukunimi@kaytanto.fi

Lisätietoa:

Kv-toiminta

Joensuun kaupunki

Joensuun ev.lut. srk.


Behmo-projekti | Behmo-project


Noljakan kirkolla, Noljakantie 81
ma-ti 11-13

 
Puretun Kauppahallin WC -tilat.


Entinen Uusiotorin auto.

uusiotorin auto


Päivitetty 22.11.2018